Edukacja domowa w świetle przepisów oświatowych

Dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat ustawa oświatowa wprowadza obowiązek szkolny. Znaczy to, że 6-latek musi uczęszczać do klasy zerowej w szkole lub w przedszkolu.

Powyżej tego wieku dziecko musi obowiązkowo kontynuować naukę aż do ukończenia 18 roku życia; w szkole podstawowej a potem w wybranej placówce oświatowej. Istnieje też możliwość realizacji obowiązku szkolnego w warunkach domowych.

Edukacja domowa a obowiązek szkolny

Istotą tego rozporządzenia jest zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do kształcenia. Zdecydowana większość rodziców dba o jak najlepszą edukację swoich dzieci. Ale są też tacy, którzy nie starają się albo z jakichś względów nie mogą należycie dopilnować, aby dzieci podjęły lub kontynuowały naukę. W takich przypadkach, z mocy ustawy przewidziane są różne czynności administracyjne mające na celu udzielenia wsparcia rodzinom mający problemy w tym aspekcie.

Więcej interesujących artykułów na temat wychowania i opieki nad dziećmi przeczytasz w portalu https://bajkowy.pl/.

Ważne udogodnienie dla rodziców (edukacja domowa)

Jedną z form wsparcia jest edukacja domowa dziecka. Polega ona na tym, że zapewnienie realizacji programu nauczania jest zadaniem rodziców lub opiekunów prawnych. Mogą oni uczyć dziecko osobiście albo wskazać osoby, które są kompetentne w tym zakresie.

Potrzebne dokumenty przy edukacji domowej:

  • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • oświadczenie o zapewnieniu warunków do realizacji podstawy programowej,
  • zobowiązania, że dziecko przystąpi do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  • wniosek o edukację domową.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dyrektora szkoły. Edukacja domowa dziecka nie obejmuje wychowania fizycznego, plastyki, techniki i muzyki. Po zdaniu egzaminów z pozostałych przedmiotów, uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy.