Kurs języka niemieckiego – jakie można zdobyć certyfikaty?

Czas coś zmienić w swoim życiu i zacząć uczyć się nowych umiejętności, które przydadzą nam się w przyszłości. Potrzeba w coś zainwestować co może dać nam pewny zysk. Dobrym wyborem może być nauka języka obcego. Kurs języka niemieckiego umożliwi nam osobisty rozwój i pójście nową drogą, jednakże potrzebna będzie rzetelna ocena naszych umiejętności. Kolejnym krokiem będzie wybór certyfikatu z niemieckiego.

Do wyboru mamy między innymi:

-Zertifikat Deutsch (ZD),

-WiDaF (niem. Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft),

-Deutsches Sprachdiplom (DSD),

-Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH),

Do najbardziej popularnych należą: WiDaF i ZD. Są honorowane przez pracodawców na całym świecie. Jeśli chcemy studiować w takich krajak jak Austria, Szwajcaria czy Niemcy, to musimy się spodziewać, że dla tamtejszych uczelni liczącym się certyfikatem będzie DSH. Certyfikatem DSD będziesz będziesz zainteresowany gdy jesteś uczniem szkoły średniej, ponadto jest bezpłatny.

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

Niemieckie uczelnie organizują egzamin, dzięki któremu kandydat z zagranicy może otrzymać certyfikat DSH. Egzamin wyróżnia się trzema stopniami trudności:

DSH1,DSH2 i DSH3.

Jeśli chcemy studiować musi nam się udać zdobycie przynajmniej drugiego poziomu. Zdawanie egzaminu odbywa się na politechnice lub uniwersytecie na którym chcemy się uczyć, zazwyczaj kilka tygodni zanim rozpocznie się rok akademicki. Część pisemna to ćwiczenia sprawdzające pisanie, czytanie ze zrozumieniem oraz słuchanie. Następnie jest część ustna w formie rozmowy. Na egzaminie przeważa

słownictwo specjalistyczne. Zakres pytań jest zależny od uczelni, są jednak ogólne wytyczne, żeby zdać potrzeba dobrze rozwiązać dwie trzecie zadań.

Deutches Sprachdiplom (DSD)

Egzamin ten dotyczy uczniów szkół średnich albo gimnazjów które znajdują się w krajach nie niemieckojęzycznych. Jeśli do takiego egzaminu przystępuje grupa uczniów, wtedy jest bezpłatny. Certyfikat charakteryzuje się dwoma poziomami:

-DSD I, któremu odpowiada A2/B1,

-DSD II, któremu odpowiada B2/C1.

Dwa etapy. Ustny czyli jedna prezentacja którą przygotowujemy wcześniej następnie druga prezentacja, której temat dostaniemy na egzaminie i mamy 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Drugi etap to część pisemna czyli standardowo: pisanie, słuchanie i czytanie. Aby uzyskać certyfikat trzeba otrzymać minimum 30% z każdej części. Czym wyższy procent tym lepszy wynik. Na przykład gdy uda nam się zdać DSD I powyżej 60% otrzymamy certyfikat z oceną B1, a przy niższym wyniku będzie to A2. Przy egzaminie komisja sprawdzająca to nauczyciele z danej szkoły plus egzaminator z Niemiec.

WiDaF (niem. Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft)

Wśród osób pracujących jest bardzo popularny. Egzamin sprawdza znajomość języka jeśli chodzi o znajomość słownictwa z zakresu biznesu, biura, środowiska pracy. W wielu firmach jest wymagany podczas rekrutacji. Składa się ze 150 pytań zamkniętych jednorazowego wyboru, które są podzielone na czytanie i słuchanie. Czas trwania egzaminu wynosi 180 minut. Możemy zebrać od 0 do maksymalnie 999 punktów. Ilość zebranych punktów pozwoli egzaminatorom ocenić na jakim poziomie znamy język niemiecki.

30-246-poziom A2

247-495 – poziom B1,

496-735 – poziom B2,

736-897 – poziom C1,

898-990 – poziom C2.

Ten certyfikat jest na tyle popularny, że egzaminy organizuje się cyklicznie w większych miastach. Wyniki wysyłają poczta na adres, który podamy po około 4 tygodniach. Jeśli znajdzie się grupa przynajmniej 8 osób to zapłacimy za podejście 450 złotych. Ów certyfikat zostanie z pewnością doceniony przez pracodawcę.

Zertifikat Deutsch (ZD)

Jest najpopularniejszym certyfikatem. Wydaje go Goethe Institut. Głównie organizuje naszą znajomość języka niemieckiego na poziomie B1. Egzamin to cztery człony: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Mówienie zdajemy w parach. Cały egzamin trwa 180 minut. Za podejście do egzaminu trzeba zapłacić 510 złotych i mieć przynajmniej 12 lat. Jest honorowany przez każdy kraj niemieckojęzyczny, dzięki niemu możemy uczyć się w niemieckim college’u. Jeśli chcesz mieszkać w Niemczech, Szwajcarii czy Austrii to jest on dla Ciebie świetnym wyborem.

Kurs języka niemieckiego

Nie każdy kurs języka niemieckiego da Ci odpowiedni certyfikat, ale warto na nie zwracać uwagę. Jednocześnie pamiętaj, że lepszy będzie naprawdę efektywny kurs niemieckiego bez znanego certyfikatu, niż średni (a takich jest większość) kurs nauki niemieckiego ze znanym certyfikatem.