Jak napisać wypracowanie na komputerze?

Jak napisać wypracowanie na komputerze?

Obecnie coraz więcej nauczycieli języka polskiego otwiera się na nowe technologie i dopuszcza pisanie wypracowań na komputerze. Czeka Cię przygotowanie wypracowania, referatu, przemówienia albo pracy konkursowej w formie elektronicznej? Musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach, które zwiększą Twoje szanse na bardzo dobrą ocenę.

Poznaj ogólne zasady pisania na komputerze

W przypadku wypracowania na komputerze gwarantem sukcesu jest nie tylko poprawnie skonstruowany tekst. Warto trzymać się jeszcze kilku zaleceń, które nie obowiązują na papierze. Ich spełnienie świadczy o staranności i znajomości zasad edytorskich. Mowa tu przede wszystkim o takich elementach jak:

  • marginesy
  • interlinia
  • czcionka
  • krój
  • spacje przy znakach interpunkcyjnych
  • układ tekstu na stronie.

Możesz zadbać o nie przed napisaniem wypracowania albo po jego zakończeniu, sprawdzając tekst przed drukiem czy wysłaniem do nauczyciela. Przyjrzyjmy się pokrótce najważniejszym regułom.

Zadbaj o stronę wizualną tekstu

Pierwsze wrażenie może zadecydować o pozytywnej ocenie wypracowania. Z tego powodu postaraj się, aby Twój tekst był przejrzysty i czytelny wizualnie. Zacznij od nadania marginesom 2-2,5 cm szerokości, aby nauczyciel mógł swobodnie nanieść na nich ewentualne poprawki.

W dalszym kroku ustaw wielkość czcionki 11-12 pkt, a następnie wybierz jeden z popularnych krojów: Times New Roman lub Arial. Dzięki temu nauczyciel bez trudu odczyta tekst, nie mając wrażenia, że starałeś się go sztucznie przedłużyć zbyt dużą czcionką. Teraz wystarczy jeszcze zaznaczyć interlinię 1,5 oraz zastosować wyjustowanie.

Zwróć uwagę na spacje w interpunkcji

Kolejną ważną kwestią są spacje. Dotyczy to zarówno podwójnych spacji, jak i stawiania ich we właściwych miejscach. Czasem w pośpiechu lub przez nieuwagę zdarza się je umieścić odstęp przed znakami interpunkcyjnymi: przecinkami, kropkami, dwukropkami, cudzysłowami, nawiasami, wykrzyknikami czy znakami zapytania. Niestety jest to błąd, gdyż w poprawnym zapisie spacje stosuje się wyłącznie za znakiem interpunkcyjnym (za wyjątkiem łącznika, który nie wymaga odstępów między scalonymi słowami).

Zlikwiduj sieroty i wdowy

Jeśli Twoje wypracowanie zajmuje więcej niż jedną stronę komputerową, na listę reguł musisz dopisać jeszcze usunięcie tzw. sierot i wdów. Pod tym pierwszym określeniem kryją się pojedyncze litery na końcu wersu. Wdową nazywa się natomiast pozostawienie u dołu strony pojedynczego, krótkiego wiersza. Zaleca się, aby zarówno na końcu, jak i na początku strony znajdowały się co najmniej dwie linijki danego akapitu.

Uważaj na autokorektę

Wiele edytorów tekstowych oferuje funkcję autokorekty. Pozornie wydaje się ona bardzo przydatna, bo można dzięki niej uniknąć błędu. Bywa jednak, że przynosi zupełnie odwrotny efekt. Dlaczego? Otóż słowniki w nawet najbardziej zaawansowanych programach często nie obejmują wszystkich wyrazów ani aktualnych zasad ortograficznych. Łatwo więc – kierując się ich wskazówkami – niepoprawnie zapisać dane słowo. Chcesz tego uniknąć? Najlepiej wyłącz tę opcję i polegaj na własnej wiedzy, ewentualnie konsultuj każdą sugestię ze słownikiem.

Policz słowa

Często w poleceniu wypracowania czy regulaminie konkursu pojawiają się wytyczne co do minimalnej liczby słów. Jeśli jednak nauczyciel jej nie wskazał – wciąż warto zwrócić na nią uwagę. Przyjmuje się bowiem, że w szkole podstawowej wypracowanie powinno zawierać nie mniej niż 200 słów, natomiast w liceum – co najmniej 250.

Ich liczenie na papierze jest żmudne, a w jego trakcie nietrudno o pomyłkę. Na komputerze możesz sobie z tym poradzić znacznie szybciej. Z pomocą przychodzi licznik słów – proste narzędzie, które zlicza liczbę słów oraz znaków ze spacjami lub bez nich. Wystarczy, że wkleisz do niego skopiowane z edytora wypracowanie i naciśniesz OBLICZ. Możesz też sprawdzić długość poszczególnych fragmentów, aby upewnić się, że udało Ci się zachować właściwe proporcje między wstępem rozwinięciem i zakończeniem. Najlepiej gdy wprowadzenie liczy ok. 50 słów, główna część minimum 130-150, a podsumowanie ok. 20-50 wyrazów.

Chcesz wypróbować też inne przydatne w szkole liczniki? Ich duży wybór znajdziesz na stronie calc.pl.

A tymczasem przygotuj swoje wypracowanie na komputerze na 5, pamiętając o najważniejszych zasadach.