Jakie są zalety studiowania Architektury?

Architektura jest jednym z kierunków, który od lat cieszy się sporą popularnością. Duża liczba chętnych sprawia, że kandydatom ciężko dostać się na wymarzoną uczelnię. Popularność tego kierunku wynika głównie z jego licznych zalet i szerokich perspektyw zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Jak wygląda kształcenie na kierunku Architektura?

Program nauczania na kierunku Architektura uzależniony będzie w dużej mierze od wybranej uczelni. To ciekawy kierunek, który łączy w sobie elementy przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki czy mechaniki z dziedzinami humanistycznymi – historią oraz przedmiotami artystycznymi. Absolwenci studiów na kierunku Architektura mogą nazywać siebie ludźmi wszechstronnie wykształconymi, posiadającymi szeroki zakres wiedzy.

Jakie są zalety studiowania Architektury?

Architekt to niewątpliwie zawód z przyszłością, ponieważ z roku na rok pojawiają się coraz to nowe inwestycje. Osoby, wykonujące ten zawód, mogą liczyć na stabilne zatrudnienie oraz bardzo dobre zarobki. Studenci oraz absolwenci Architektury wskazują na następujące zalety tego kierunku:

● szerokie perspektywy zatrudnienia,

● kreatywny zawód i duże możliwości rozwoju,

● widoczne efekty pracy,

● dobrze płatny zawód,

● prestiż i uznanie.

Architektura należy do często wybieranych kierunków studiów ze względu na fakt, że praca architekta jest satysfakcjonująca i łączy w sobie dobre zarobki z rozwijaniem. Architekci wykonują zawód kreatywny, ale także bardzo pożyteczny – ich działania służą społeczeństwu.

Dla kogo przeznaczony jest kierunek Architektura?

Nie da się ukryć, że studiowanie Architektury nie należy do najłatwiejszych. Kierunek jest wymagający i nie każdy jest w stanie sobie na takich studiach poradzić. Kandydat na architekta musi być obyty w naukach ścisłych, a jednocześnie wyróżniać się zdolnościami artystycznymi. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętność komunikacji w celu zadowolenia potencjalnych klientów.

Gdzie architekci znajdują zatrudnienie?

Absolwenci Architektury mają przed sobą szerokie możliwości zatrudnienia. Po pierwsze mogą otworzyć działalność gospodarczą i prowadzić własne biuro projektowe. Bardzo często znajdują pracę w firmach budowlanych i deweloperskich. Ponadto mogą pracować w instytucjach publicznych i jednostkach samorządu terytorialnego.

Studiuj Architekturę w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie!

Warszawska uczelnia proponuje kandydatom do zawodu architekta stacjonarne czteroletnie studia inżynierskie. Studiowanie Architektury w WSEiZ łączy w sobie umiejętność projektowania z kształtowaniem i osadzaniem w przestrzeni budynków. Pierwszy semestr jest dla studentów niejako weryfikacją predyspozycji do wykonywania zawodu architekta. Dyplom ukończenia studiów na tej uczelni stanowi podstawę uznania kwalifikacji zawodowych, a zawód architekta może być wykonywany we wszystkich krajach na terenie Unii Europejskiej. Dla architekta z dyplomem WSEiZ rynek pracy stoi otworem. Dla chętnych istnieje możliwość kontynuacji edukacji na studiach II stopnia na tej samej uczelni.